Stažení dokumentu priebežné čerpanie dotácie k 25.7.2016 - Slovenský kolkársky zväz - mobil