Stažení dokumentu priebežné čerpanie dotácie k 25.5.2016 - Slovenský kolkársky zväz - mobil