Adresár TT KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár TT KKoZ

Zoznam členov výboru Krajského kolkárskeho zväzu Trnava 

(od 9.10.2013 – Konferencia  KKZT v Piešťanoch)

Doc.JUDr.Štefan Kočan – predseda   (0905706373, mail: stefan.kocan2@gmail.com)  
Ing.Jozef Butko – podpredseda  (tel: 0903235575, mail: jbutko@kolky-galanta.sk)
Pavol Uváčik – hospodár   (tel: 0902383023, mail: pavol.uvacik@stonline.sk)
MVDr.Karol Kaigl – predseda ŠTK   (tel: 0903756716, mail: karol@kaigl.sk)
Pavol Duračka – tajomník   (tel: 0911808356, mail: palcek70@gmail.com)