Adresár BA KKoZ - Slovenský kolkársky zväz

Adresár BA KKoZ

Predseda

Eva Uhlíková –  tel: 0907 735 782 / mail: eva.kralicka@gmail.com

Podpredseda

Ing. Peter Šmotlák –  tel: 0903 808 264 / mail: smotlak@atlas.sk

Hospodárka


Tajomník

JUDr. Martina Kanovská – tel: 0904 289 696 / mail: martina.kanovska@gmail.com

Predseda ŠTÚ

Ján Kaušitz – tel: 0903 194 930 / mail: jan.kausitz@gmail.com 

Styk s verejnosťou

Ing. Juraj Wiesenganger – tel: 0918 415 846 / mail: wiziko@azet.sk

Kontrolórka zväzu