Adresár BA KKoZ - Slovenský kolkársky zväz - mobil

Adresár BA KKoZ

Predseda

Eva Uhlíková –  tel: 0907 735 782 / mail: eva.kralicka@gmail.com

Podpreseda

Ing. Peter Šmotlák –  tel: 0903 808 264 / mail: smotlak@atlas.sk

Hospodárka

Jana Šottniková – tel: 0911 015 444 / mail: sota64@azet.sk

Tajomník

JUDr. Martina Kanovská – tel: 0904 289 696 / mail: martina.kanovska@gmail.com

Predseda ŠTÚ

Ján Kaušitz – tel: 0903 194 930 / mail: jan.kausitz@gmail.com 

Styk s verejnosťou

Ing. Juraj Wiesenganger – tel: 0918 415 846 / mail: wiziko@azet.sk

Kontrolórka zväzu

Helena Šipošová – tel: 0915 834 387 / mail: h.siposova5@gmail.com